Projekční činnost Hradec Králové | FORT 21, s.r.o.
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítejte na stránkách firmy

 
Firma FORT 21, s.r.o. sídlí v pevnosti Josefov, 15 km od Hradce Králové. Zabývá se převážně projektováním a realizací průmyslových staveb. Tým pracovníků firmy spolupracuje již od roku 1992. Máme dlouholeté zkušenosti s projektováním a výstavbou výrobních a skladových objektů, výstavbou rozvoden do 35 kV, výrobou rozvaděčů NN do 1600 A. Zabýváme se energetickým hospodařením podniků, zpracováním energetických auditů aj.
 
 
 

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 
Komplexní projektové a inženýrské služby v oblasti průmyslové, občanské i bytové výstavby. Přípravné, projektové a prováděcí dokumentace. Vizualizace navrhované stavby a jejího osazení do terénu. Poradenství v oblasti úspor energií, nízkoenergetické a pasivní stavby. Zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů. Projektování elektrických zařízení a rozvaděčů. Projektování tepelných čerpadel.
Nově nabízíme i zajištění stavebního dozoru během realizace staveb.
 
 
 

ELEKTROMONTÁŽE

 
Výroba rozvaděčů NN do 1600 A. Elektromontáže. Výstavba rozvoden a trafostanic. Soustavy rozvaděčů do rozvoden. Elektroměrové rozvaděče. Kompenzační rozvaděče. Rozvaděče pro napájení staveništních rozvodů. Rozvaděče pro technologická zařízení. Rozvaděče pro měření a regulace.