Projekty hal Hradec Králové | FORT 21, s.r.o.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. Úpice

 
Název stavby:SO32 – Výrobní hala převíjení
Místo stavby:Úpice
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha:6450 m 2
Obestavěný prostor: 78600 m 3
Stupeň:
Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provádění stavby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

 
Název stavby:Rozšíření přístřešku u expediční haly SO11
Místo stavby:Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha:360 m 2
Obestavěný prostor: 2600 m 3
Stupeň:
Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provádění stavby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bytový dům Jaroměř

 
Název stavby:Bytový dům o 8 B.J.
Místo stavby:Jaroměř
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha:250 m 2
Obestavěný prostor:3100 m 3
Stupeň:
Dokumentace pro společné povolení stavby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. AREÁL ŽIRECKÁ PODSTRÁŇ

 
Název stavby:Objízdná komunikace s nakládacími rampami u skladové haly SO37
Místo stavby:Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha:3000 m 2 + 4150 m 2
Obestavěný prostor: 48000 m 3
Stupeň:
Změna stavby před dokončením
Dokumentace pro provedení stavby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. ADAMOV

 
Název stavby:SO03 – Výrobní hala
Místo stavby:Adamov u Trutnova
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha:1350 m 2
Obestavěný prostor: 17300 m 3
Stupeň:
Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provedení stavby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁZEMÍ PRO EXPEDIČNÍ FIRMU

 
Název stavby:Zázemí expediční firmy
Místo stavby:Česká Skalice
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha:500 m 2
Obestavěný prostor: 47 600 m 3
Studie:Studie
Dokumentace pro společné povolení stavby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA SLOVENSKO

 
Název stavby:Skladový a prodejní sklad
Místo stavby:Slovensko
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha:1450 m 2
Obestavěný prostor: 15000 m 3
Studie:Studie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. JAROMĚŘ

 
Název stavby:Přemístění trafostanice a přeložka VN
Místo stavby:Jaroměř
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha:65 m 2
Obestavěný prostor: 360 m 3
Stupeň:
Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provedení stavby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. AREÁL JAROMĚŘ

 
Název stavby:Odstranění souboru staveb v místě výrobní haly SO28
Místo stavby:Jaroměř
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha: 4850 m 2
Obestavěný prostor: 36400 m 3
Stupeň:
Dokumentace pro odstranění stavby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. AREÁL žireč

 
Název stavby:Využití odpadního tepla z kompresorové stanice
Místo stavby:Žirecká Podstráň
Zpracování: 2021
Stupeň:
Dokumentace pro odstranění stavby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. ÚPICE

 
Název stavby:Demolice objektů bývalé mateřské školky
Místo stavby:Úpice
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha:1250 m 2
Obestavěný prostor: 5750 m 3
Dokumentace pro odstranění stavby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. AREÁL ŽIRECKÁ PODSTRÁŇ

 
Název stavby:SO61 – Vrátnice u hlavního parkoviště
Místo stavby:Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2020
Zastavěná plocha:390 m 2
Obestavěný prostor: 2200 m 3
Stupeň:
Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provádění stavby

Spolupracoval:Ing. arch. Jakub Hlaváč, MgA. Zdeněk Novák
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. ZÁVOD 07

 
Název stavby:SO37 – Skladová hala
Místo stavby:Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2020
Zastavěná plocha:3600 m 2
Obestavěný prostor: 44560 m 3
Stupeň:
Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provádění stavby

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JENDACARS

 
Název stavby:Novostavba autoservisu
Místo stavby:Česká Skalice
Zpracování: 2020
Zastavěná plocha:750m 2
Obestavěný prostor: 4600 m 3
Stupeň:
Změna stavby před dokončením
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. AREÁL ŽIRECKÁ PODSTRÁŇ

 
Název stavby:Centrální parkoviště pro nákladní a osobní vozidla
Místo stavby:Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2020
Zastavěná plocha:Živičný povrch 4800 m 2
Dlážděný povrch 4700 m 2
Obestavěný prostor:
Stupeň:
Dokumentace změny stavby před dokončením
Dokumentace pro provádění stavby

Vizualizace:Ing. arch. Jakub Hlaváč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. ZÁVOD 04

 
Název stavby:Odstranění souboru objektů v místě budoucí skladové haly SO27
Místo stavby:Jaroměř
Zpracování: 2020
Zastavěná plocha:2660 m 2
Obestavěný prostor: 18450 m 3
Stupeň:
Dokumentace odstranění stavby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEAS, a.s.

 
Název stavby:Přípojky objektu SO01, SO02 a SO03
Místo stavby:Bývalý vojenský areál Jaroměř – Josefov
Zpracování: 2020
Zastavěná plocha:
Obestavěný prostor:
Stupeň:
Dokumentace územní souhlas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Město Jaroměř

 
Název stavby:Doplnění veřejného osvětlení v ulici Rybalkova
Místo stavby:Jaroměř
Zpracování: 2020
Zastavěná plocha:
Obestavěný prostor:
Stupeň:
Dokumentace územní souhlas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. závod 01

 

Název stavby:SO38 – Závodní jídelna a dílna údržby
Místo stavby:Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 840 m 2
Obestavěný prostor: 9 520 m 3
Stupeň:Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provedení stavby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. závod 17

 
Název stavby:Výrobní hala SO21
Místo stavby:Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 3 257 m 2
Obestavěný prostor: 32 069 m 3
Stupeň:
Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provedení stavby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. závod 17

 
Název stavby:Odstranění části výrobní haly SO21
Místo stavby:Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 2 690 m 2
Obestavěný prostor: 22 120 m 3
Stupeň:
Dokumentace odstranění stavby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. závod 15

 
Název stavby:Přístavba skladové haly SO50
Místo stavby:Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 3 190 m 2
Obestavěný prostor: 38 210 m 3
Stupeň:
Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provádění stavby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. závod 01

 
Název stavby:Vestavba trafostanice do objektu SO13
Místo stavby:Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 92 m 2
Obestavěný prostor: 430 m 3
Stupeň:
Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provádění stavby
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. závod 12

 
Název stavby:Přístavba skladové haly SO12
Místo stavby:Bohuslavice nad Úpou – Adamov
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 1 580 m 2
Obestavěný prostor: 15 950 m 3
Stupeň:
Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provádění stavby
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA A.s. závod 15

 
Název stavby:Vestavba trafostanice T5 ve výrobní hale SO50
Místo stavby:Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 60 m 2
Obestavěný prostor: 255 m 3
Stupeň:
Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provádění stavby
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVOSTAVBA AUTOSERVISU

 
Název stavby:NOVOSTAVBA AUTOSERVISU
Místo stavby:Česká Skalice
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 610 m 2
Obestavěný prostor: 3 870 m 3
Stupeň:
Dokumentace pro společné povolení stavby
 
 
 
 
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 04

 
Název stavby: VÝROBNÍ HALA SO26
Místo stavby:Jaroměř
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 3 080 m 2
Obestavěný prostor: 45 160 m 3
Stupeň:
Dokumentace pro územní řízení
Spolupracoval:Ing. Arch. Jakub Hlaváč
 
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 07

 
Název stavby: SKLADOVÁ HALA SO35 S EXPEDIČNÍM ZÁZEMÍM
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2018
Zastavěná plocha: 4 960 m 2
Obestavěný prostor: 47 025 m 3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 01

 
Název stavby: SKLADOVÁ HALA SO37 VČETNĚ EXPEDICE
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2018
Zastavěná plocha: 3 275 m2
Obestavěný prostor: 35 050 m3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 02

 
Název stavby: SKLADOVÁ A EXPEDIČNÍ HALA SO31
Místo stavby: Úpice
Zpracování: 2017
Zastavěná plocha: 6 600 m2
Obestavěný prostor: 60 600 m3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 12

 
Název stavby: SKLADOVÁ HALA S EXPEDIČNÍM ZÁZEMÍM
Místo stavby: Bohuslavice nad Úpou – Adamov
Zpracování: 2017
Zastavěná plocha: 800 m2
Obestavěný prostor: 7 700 m3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 02

 
Název stavby: ZASTROPENÍ NÁHONU
Místo stavby: Úpice
Zpracování: 2017
Zastavěná plocha: 1 000 m 2
 
 
 
 

RODINNÝ DŮM – NEMOJOV

 
Název stavby: RODINNÝ DŮM O 1 B.J.
Místo stavby: Nemojov
Zpracování: 2017
Zastavěná plocha: 150 m2
Obestavěný prostor 1 000 m3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 17

 
Název stavby: VÝROBNÍ HALA SO28 VČETNĚ ZÁZEMÍ
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2016
Zastavěná plocha: 8 900 m2
Obestavěný prostor 95 800 m3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 01

 
Název stavby: SKLADOVÁ HALA SO33 VČETNĚ EXPEDICE
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2016
Zastavěná plocha: 4 700 m2
Obestavěný prostor 45 050 m3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 02

 
Název stavby: OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK NA VÁLY
Místo stavby: Úpice
Zpracování: 2016
Zastavěná plocha: 1 550 m2
Obestavěný prostor 12 500 m3
 
 
 
 

RODINNÝ DŮM – HABŘINA

 
Název stavby: RODINNÝ DŮM O 1 B.J.
Místo stavby: Habřina
Zpracování: 2016
Zastavěná plocha: 156 m 2
Obestavěný prostor 815 m 3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 01

 
Název stavby: PŘÍSTAVBA KANCELÁŘÍ U SPOJOVACÍHO KRČKU SO10.2
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2016
Zastavěná plocha: 300 m2
Obestavěný prostor: 1 430 m3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 02

 
Název stavby: NOVÁ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE ZÁVODU 02
Místo stavby: Úpice
Zpracování: 2016
Instalovaný výkon: 2 MW
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 10

 
Název stavby: PŘÍSTAVBA SKLADOVÉ HALY VČETNĚ EXPEDICE
Místo stavby: Olomouc
Zpracování: 2015
Zastavěná plocha: 1 550 m 2
Obestavěný prostor 10 900 m 3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 02

 
Název stavby: TRAFOSTANICE TR2
Místo stavby: Úpice
Zpracování: 2015
Zastavěná plocha: 100 m 2
Obestavěný prostor 500 m 3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 02

 
Název stavby: PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ HALY SO30 VČETNĚ ADMINISTRATIVNÍHO ZÁZEMÍ
Místo stavby: Úpice
Zpracování: 2015
Zastavěná plocha: 2 650 m 2
Obestavěný prostor 21 700 m 3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 10

 
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ SKLADOVÉ HALY SO13
Místo stavby: Olomouc
Zpracování: 2015
Zastavěná plocha: 2 750 m 2
Obestavěný prostor 17 050 m 3
 
 
 
 

RODINNÝ DŮM – SVINIŠŤANY

 
Název stavby: RODINNÝ DŮM O 1 B.J.
Místo stavby: Svinišťany
Zpracování: 2015
Zastavěná plocha: 320 m 2
Obestavěný prostor 1 550 m 3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 02

 
Název stavby: PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA EXPEDICE
Místo stavby: Úpice
Zpracování: 2015
Zastavěná plocha: 170 m 2
Obestavěný prostor 1 240 m 3
 
 
 
 

RODINNÝ DŮM – DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

 
Název stavby: RODINNÝ DŮM O 1 B.J.
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2015
Zastavěná plocha: 210 m 2
Obestavěný prostor 1 060 m 3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 01

 
Název stavby: SKLAD ŠABLON – PŘÍSTAVBA HALY SO01
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2015
Zastavěná plocha: 60 m2
Obestavěný prostor 450 m3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 15

 
Název stavby: HALA EXPEDICE S PŘÍSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍHO ZÁZEMÍ
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2014
Zastavěná plocha: 1 700 m2
Obestavěný prostor 19 350 m3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 01

 
Název stavby: OCELOVÁ PODESTA PRO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2014
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVODY 07, 14, 15

 
Název stavby: AREÁLOVÁ ČOV PRO 150 EO
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2014
Zastavěná plocha: 25 m2
Obestavěný prostor 192 m 3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 07

 
Název stavby: SKLADOVÁ HALA SO35 S EXPEDIČNÍM ZÁZEMÍM
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2013
Zastavěná plocha: 5 000 m 2
Obestavěný prostor 47 350 m 3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 11

 
Název stavby: NÁSTAVBA KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2013
Zastavěná plocha: 85 m 2
Obestavěný prostor 335 m 3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 01

 
Název stavby: SKLADOVÁ HALA S EXPEDIČNÍM ZÁZEMÍM
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2012
Zastavěná plocha: 5 600 m2
Obestavěný prostor 45 550 m3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 06

 
Název stavby: REKONTRUKCE VYTÁPĚNÍ CELÉHO ZÁVODU
Místo stavby: Višňová
Zpracování: 2012
Instalovaný výkon: 790 kW
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 12

 
Název stavby: VÝROBNÍ HALA SO07 VČETNĚ ADMINISTRATIVNÍHO ZÁZEMÍ
Místo stavby: Bohuslavice nad Úpou – Adamov
Zpracování: 2011
Zastavěná plocha: 2 050 m 2
Obestavěný prostor: 20 800 m3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 10

 
Název stavby: SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VČETNĚ ADMINISTRATIVNÍHO ZÁZEMÍ
Místo stavby: Olomouc
Zpracování: 2011
Zastavěná plocha: 2 700 m 2
Obestavěný prostor: 21 650 m 3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 15

 
Název stavby: VÝROBNÍ HALA SO50 – II.ETAPA
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2011
Zastavěná plocha: 4 270 m2
Obestavěný prostor: 42 100 m3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 02

 
Název stavby: SKLADOVÁ HALA SO20 VČETNĚ EXPEDICE
Místo stavby: Úpice
Zpracování: 2010
Zastavěná plocha: 4 950 m2
Obestavěný prostor: 36 000 m3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVOD 15

 
Název stavby: VÝROBNÍ HALA SO50 – I.ETAPA
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2010
Zastavěná plocha: 4 750 m 2
Obestavěný prostor: 45 000 m 3
 
 
 
 

JUTA a.s. ZÁVODY 07, 14, 15

 
Název stavby: VÝSTAVBA AREÁLU ŽIREČ
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2006-2009