JUTA07  ŽIRECKÁ PODSTRÁŇ

Název stavby:

FOTOFOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Místo stavby:

Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň

Zpracování:

2022

Instalovaný výkon

2050 kWp

Stupeň:

Dokumentace pro společné povolení stavby

KOTELNA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Název stavby:

Výstavba horkovodního zdroje v TDK – kotelna na biomasu

Místo stavby:

Dvůr Králové nad Labem

Zpracování:

2022/2023

Zastavěná plocha:

420 m 2

Obestavěný prostor:

6150 m 3

Stupeň:

Dokumentace pro provedení stavby

POSKLIZŇOVÁ LINKA

Název stavby:

Rozšíření stávajícího zemědělského areálu, posklizňová linka

Místo stavby:

Horní Vlčkovice

Zpracování:

2022

Zastavěná plocha:

1200 m 2

Obestavěný prostor:

9000 m 3

Stupeň:

Dokumentace pro společné povolení stavby

JUTA01 – DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Název stavby:

FOTOFOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Místo stavby:

Dvůr Králové nad Labem

Zpracování:

2022

Instalovaný výkon

1750 kWp

Stupeň:

Dokumentace pro společné povolení stavby

JUTA – JAROMĚŘ

Název stavby:

FOTOFOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Místo stavby:

Jaroměř

Zpracování:

2022

Instalovaný výkon

400 kWp

Stupeň:

Dokumentace pro společné povolení stavby

MŠ RYCHNOVEK

Název stavby:

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ V MŠ RYCHNOVEK

Místo stavby:

Rychnovek

Zpracování:

2022

Stupeň:

Dokumentace pro provedení stavby

JUTA17  DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Název stavby:

FOTOFOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Místo stavby:

Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň

Zpracování:

2022

Instalovaný výkon:

1100 kWp

Stupeň:

Dokumentace pro společné povolení stavby

 

JUTA01 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Název stavby:

Stavební úpravy objektu SO13 – I.etapa

Místo stavby:

Dvůr Králové nad Labem

Zpracování:

2021/2022

Zastavěná plocha:

8400 m 2

Obestavěný prostor:

86500 m 3

Stupeň:

Dokumentace pro společné povolení stavby

Dokumentace pro provedení stavby

JUTA A.S. ÚPICE

Název stavby: SO32 – Výrobní hala převíjení
Místo stavby: Úpice
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha: 6450 m 2
Obestavěný prostor: 78600 m 3
Stupeň: Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provádění stavby

JUTA A.S. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Název stavby: Rozšíření přístřešku u expediční haly SO11
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha: 360 m 2
Obestavěný prostor: 2600 m 3
Stupeň: Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provádění stavby

BYTOVÝ DŮM JAROMĚŘ

Název stavby: Bytový dům o 8 B.J.
Místo stavby: Jaroměř
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha: 250 m 2
Obestavěný prostor: 3100 m 3
Stupeň: Dokumentace pro společné povolení stavby

 

JUTA A.S. AREÁL ŽIRECKÁ PODSTRÁŇ

Název stavby: Objízdná komunikace s nakládacími rampami u skladové haly SO37
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha: 3000 m 2 + 4150 m 2
Obestavěný prostor: 48000 m 3
Stupeň: Změna stavby před dokončením
Dokumentace pro provedení stavby

JUTA A.S. ADAMOV

Název stavby: SO03 – Výrobní hala
Místo stavby: Adamov u Trutnova
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha: 1350 m 2
Obestavěný prostor: 17300 m 3
Stupeň: Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provedení stavby

ZÁZEMÍ PRO EXPEDIČNÍ FIRMU

Název stavby: Zázemí expediční firmy
Místo stavby: Česká Skalice
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha: 500 m 2
Obestavěný prostor: 47 600 m 3
Studie: Studie
Dokumentace pro společné povolení stavby

JUTA SLOVENSKO

Název stavby: Skladový a prodejní sklad
Místo stavby: Slovensko
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha: 1450 m 2
Obestavěný prostor: 15000 m 3
Studie: Studie

JUTA A.S. JAROMĚŘ

Název stavby: Přemístění trafostanice a přeložka VN
Místo stavby: Jaroměř
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha: 65 m 2
Obestavěný prostor: 360 m 3
Stupeň: Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provedení stavby

JUTA A.S. AREÁL JAROMĚŘ

Název stavby: Odstranění souboru staveb v místě výrobní haly SO28
Místo stavby: Jaroměř
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha: 4850 m 2
Obestavěný prostor: 36400 m 3
Stupeň: Dokumentace pro odstranění stavby

JUTA A.S. AREÁL ŽIREČ

Název stavby: Využití odpadního tepla z kompresorové stanice
Místo stavby: Žirecká Podstráň
Zpracování: 2021
Stupeň: Dokumentace pro odstranění stavby

JUTA A.S. ÚPICE

Název stavby: Demolice objektů bývalé mateřské školky
Místo stavby: Úpice
Zpracování: 2021
Zastavěná plocha: 1250 m 2
Obestavěný prostor: 5750 m 3
Stupeň: Dokumentace pro odstranění stavby

JUTA A.S. AREÁL ŽIRECKÁ PODSTRÁŇ

Název stavby: SO61 – Vrátnice u hlavního parkoviště
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2020
Zastavěná plocha: 390 m 2
Obestavěný prostor: 2200 m 3
Stupeň: Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provádění stavby
Spolupracoval: Ing. arch. Jakub Hlaváč, MgA. Zdeněk Novák

JUTA A.S. ZÁVOD 07

Název stavby: SO37 – Skladová hala
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2020
Zastavěná plocha: 3600 m 2
Obestavěný prostor: 44560 m 3
Stupeň: Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provádění stavby

JENDACARS

Název stavby: Novostavba autoservisu
Místo stavby: Česká Skalice
Zpracování: 2020
Zastavěná plocha: 750m 2
Obestavěný prostor: 4600 m 3
Stupeň: Změna stavby před dokončením

JUTA A.S. AREÁL ŽIRECKÁ PODSTRÁŇ

Název stavby: Centrální parkoviště pro nákladní a osobní vozidla
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2020
Zastavěná plocha: Živičný povrch 4800 m 2
Dlážděný povrch 4700 m 2
Obestavěný prostor:
Stupeň: Dokumentace změny stavby před dokončením
Dokumentace pro provádění stavby
Vizualizace: Ing. arch. Jakub Hlaváč

JUTA A.S. ZÁVOD 04

Název stavby: Odstranění souboru objektů v místě budoucí skladové haly SO27
Místo stavby: Jaroměř
Zpracování: 2020
Zastavěná plocha: 2660 m 2
Obestavěný prostor: 18450 m 3
Stupeň: Dokumentace odstranění stavby

BEAS, A.S.

Název stavby: Přípojky objektu SO01, SO02 a SO03
Místo stavby: Bývalý vojenský areál Jaroměř – Josefov
Zpracování: 2020
Zastavěná plocha:
Obestavěný prostor:
Stupeň: Dokumentace územní souhlas

MĚSTO JAROMĚŘ

Název stavby: Doplnění veřejného osvětlení v ulici Rybalkova
Místo stavby: Jaroměř
Zpracování: 2020
Zastavěná plocha:
Obestavěný prostor:
Stupeň: Dokumentace územní souhlas

JUTA A.S. ZÁVOD 01

Název stavby: SO38 – Závodní jídelna a dílna údržby
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 840 m 2
Obestavěný prostor: 9 520 m 3
Stupeň: Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provedení stavby

JUTA A.S. ZÁVOD 17

Název stavby: Výrobní hala SO21
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 3 257 m 2
Obestavěný prostor: 32 069 m 3
Stupeň: Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provedení stavby

JUTA A.S. ZÁVOD 17

Název stavby: Odstranění části výrobní haly SO21
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 2 690 m 2
Obestavěný prostor: 22 120 m 3
Stupeň: Dokumentace odstranění stavby

JUTA A.S. ZÁVOD 15

Název stavby: Přístavba skladové haly SO50
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 3 190 m 2
Obestavěný prostor: 38 210 m 3
Stupeň: Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provádění stavby

JUTA A.S. ZÁVOD 01

Název stavby: Vestavba trafostanice do objektu SO13
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 92 m 2
Obestavěný prostor: 430 m 3
Stupeň: Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provádění stavby

 

JUTA A.S. ZÁVOD 12

Název stavby: Přístavba skladové haly SO12
Místo stavby: Bohuslavice nad Úpou – Adamov
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 1 580 m 2
Obestavěný prostor: 15 950 m 3
Stupeň: Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provádění stavby

JUTA A.S. ZÁVOD 15

Název stavby: Vestavba trafostanice T5 ve výrobní hale SO50
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 60 m 2
Obestavěný prostor: 255 m 3
Stupeň: Dokumentace pro společné povolení stavby
Dokumentace pro provádění stavby

NOVOSTAVBA AUTOSERVISU

Název stavby: NOVOSTAVBA AUTOSERVISU
Místo stavby: Česká Skalice
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 610 m 2
Obestavěný prostor: 3 870 m 3
Stupeň: Dokumentace pro společné povolení stavby

JUTA A.S. ZÁVOD 04

Název stavby: VÝROBNÍ HALA SO26
Místo stavby: Jaroměř
Zpracování: 2019
Zastavěná plocha: 3 080 m 2
Obestavěný prostor: 45 160 m 3
Stupeň: Dokumentace pro územní řízení
Spolupracoval: Ing. Arch. Jakub Hlaváč

JUTA A.S. ZÁVOD 07

Název stavby: SKLADOVÁ HALA SO35 S EXPEDIČNÍM ZÁZEMÍM
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2018
Zastavěná plocha: 4 960 m 2
Obestavěný prostor: 47 025 m 3

JUTA A.S. ZÁVOD 01

Název stavby: SKLADOVÁ HALA SO37 VČETNĚ EXPEDICE
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2018
Zastavěná plocha: 3 275 m2
Obestavěný prostor: 35 050 m3

JUTA A.S. ZÁVOD 02

Název stavby: SKLADOVÁ A EXPEDIČNÍ HALA SO31
Místo stavby: Úpice
Zpracování: 2017
Zastavěná plocha: 6 600 m2
Obestavěný prostor: 60 600 m3

JUTA A.S. ZÁVOD 12

Název stavby: SKLADOVÁ HALA S EXPEDIČNÍM ZÁZEMÍM
Místo stavby: Bohuslavice nad Úpou – Adamov
Zpracování: 2017
Zastavěná plocha: 800 m2
Obestavěný prostor: 7 700 m3

JUTA A.S. ZÁVOD 02

Název stavby: ZASTROPENÍ NÁHONU
Místo stavby: Úpice
Zpracování: 2017
Zastavěná plocha: 1 000 m 2

 

RODINNÝ DŮM – NEMOJOV

Název stavby: RODINNÝ DŮM O 1 B.J.
Místo stavby: Nemojov
Zpracování: 2017
Zastavěná plocha: 150 m2
Obestavěný prostor 1 000 m3

JUTA A.S. ZÁVOD 17

Název stavby: VÝROBNÍ HALA SO28 VČETNĚ ZÁZEMÍ
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2016
Zastavěná plocha: 8 900 m2
Obestavěný prostor 95 800 m3

 

JUTA A.S. ZÁVOD 01

Název stavby: SKLADOVÁ HALA SO33 VČETNĚ EXPEDICE
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2016
Zastavěná plocha: 4 700 m2
Obestavěný prostor 45 050 m3

JUTA A.S. ZÁVOD 02

Název stavby: OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK NA VÁLY
Místo stavby: Úpice
Zpracování: 2016
Zastavěná plocha: 1 550 m2
Obestavěný prostor 12 500 m3

RODINNÝ DŮM – HABŘINA

Název stavby: RODINNÝ DŮM O 1 B.J.
Místo stavby: Habřina
Zpracování: 2016
Zastavěná plocha: 156 m 2
Obestavěný prostor 815 m 3

 

JUTA A.S. ZÁVOD 01

Název stavby: PŘÍSTAVBA KANCELÁŘÍ U SPOJOVACÍHO KRČKU SO10.2
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2016
Zastavěná plocha: 300 m2
Obestavěný prostor: 1 430 m3

JUTA A.S. ZÁVOD 02

Název stavby: NOVÁ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE ZÁVODU 02
Místo stavby: Úpice
Zpracování: 2016
Instalovaný výkon: 2 MW

JUTA A.S. ZÁVOD 10

Název stavby: PŘÍSTAVBA SKLADOVÉ HALY VČETNĚ EXPEDICE
Místo stavby: Olomouc
Zpracování: 2015
Zastavěná plocha: 1 550 m 2
Obestavěný prostor 10 900 m 3

JUTA A.S. ZÁVOD 02

Název stavby: TRAFOSTANICE TR2
Místo stavby: Úpice
Zpracování: 2015
Zastavěná plocha: 100 m 2
Obestavěný prostor 500 m 3

JUTA A.S. ZÁVOD 02

Název stavby: PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ HALY SO30 VČETNĚ ADMINISTRATIVNÍHO ZÁZEMÍ
Místo stavby: Úpice
Zpracování: 2015
Zastavěná plocha: 2 650 m 2
Obestavěný prostor 21 700 m 3

JUTA A.S. ZÁVOD 10

Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ SKLADOVÉ HALY SO13
Místo stavby: Olomouc
Zpracování: 2015
Zastavěná plocha: 2 750 m 2
Obestavěný prostor 17 050 m 3

RODINNÝ DŮM – SVINIŠŤANY

Název stavby: RODINNÝ DŮM O 1 B.J.
Místo stavby: Svinišťany
Zpracování: 2015
Zastavěná plocha: 320 m 2
Obestavěný prostor 1 550 m 3

JUTA A.S. ZÁVOD 02

Název stavby: PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA EXPEDICE
Místo stavby: Úpice
Zpracování: 2015
Zastavěná plocha: 170 m 2
Obestavěný prostor 1 240 m 3

RODINNÝ DŮM – DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Název stavby: RODINNÝ DŮM O 1 B.J.
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2015
Zastavěná plocha: 210 m 2
Obestavěný prostor 1 060 m 3

JUTA A.S. ZÁVOD 01

Název stavby: SKLAD ŠABLON – PŘÍSTAVBA HALY SO01
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2015
Zastavěná plocha: 60 m2
Obestavěný prostor 450 m3

JUTA A.S. ZÁVOD 15

Název stavby: HALA EXPEDICE S PŘÍSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍHO ZÁZEMÍ
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2014
Zastavěná plocha: 1 700 m2
Obestavěný prostor 19 350 m3

JUTA A.S. ZÁVOD 01

Název stavby: OCELOVÁ PODESTA PRO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2014

JUTA A.S. ZÁVODY 07, 14, 15

Název stavby: AREÁLOVÁ ČOV PRO 150 EO
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2014
Zastavěná plocha: 25 m2
Obestavěný prostor 192 m 3

JUTA A.S. ZÁVOD 07

Název stavby: SKLADOVÁ HALA SO35 S EXPEDIČNÍM ZÁZEMÍM
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2013
Zastavěná plocha: 5 000 m 2
Obestavěný prostor 47 350 m 3

JUTA A.S. ZÁVOD 11

Název stavby: NÁSTAVBA KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2013
Zastavěná plocha: 85 m 2
Obestavěný prostor 335 m 3

JUTA A.S. ZÁVOD 01

Název stavby: SKLADOVÁ HALA S EXPEDIČNÍM ZÁZEMÍM
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem
Zpracování: 2012
Zastavěná plocha: 5 600 m2
Obestavěný prostor 45 550 m3

JUTA A.S. ZÁVOD 06

Název stavby: REKONTRUKCE VYTÁPĚNÍ CELÉHO ZÁVODU
Místo stavby: Višňová
Zpracování: 2012
Instalovaný výkon: 790 kW

JUTA A.S. ZÁVOD 12

Název stavby: VÝROBNÍ HALA SO07 VČETNĚ ADMINISTRATIVNÍHO ZÁZEMÍ
Místo stavby: Bohuslavice nad Úpou – Adamov
Zpracování: 2011
Zastavěná plocha: 2 050 m 2
Obestavěný prostor: 20 800 m3

JUTA A.S. ZÁVOD 10

Název stavby: SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VČETNĚ ADMINISTRATIVNÍHO ZÁZEMÍ
Místo stavby: Olomouc
Zpracování: 2011
Zastavěná plocha: 2 700 m 2
Obestavěný prostor: 21 650 m 3

JUTA A.S. ZÁVOD 15

Název stavby: VÝROBNÍ HALA SO50 – II.ETAPA
Místo stavby: Dvůr Králové nad Labem – Žirecká Podstráň
Zpracování: 2011
Zastavěná plocha: 4 270 m2
Obestavěný prostor: 42 100 m3