PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 
 • Komplexní projektové a inženýrské služby v oblasti průmyslové, občanské a bytové výstavby
 • Zastavovací studie
 • Dokumentace pro územní souhlas a územní řízení
 • Dokumentace pro stavební řízení
 • Dokumentace pro výběr dodavatele včetně zadávací dokumentace s výkazem výměr
 • Prováděcí a výrobní dokumentace
 • Rozpočtování staveb
 • Vizualizace navrhované stavby a jejího osazení do terénu
 • Poradenství v oblasti úspor energií, zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
 • Zpracování energetických auditů
 • Projektování elektrických zařízení a rozvaděčů
 • Projektování tepelných čerpadel